تبلیغات
ریاضی مهربان (آموزش ریاضی)

قالب وبلاگ


ریاضی مهربان (آموزش ریاضی)
نظر سنجی
آیا با سیستم 6 - 3 - 3 آموزش و پرورش و اضافه شدن ششم ابتدایی به دوره ابتدایی موافقید ؟؟؟



قسمت دوم نماد ها را در ادامه مطلب مشاهده کنید.



منبع

Calculus & analysis symbols

Symbol Symbol Name Meaning / definition Example
\lim_{x\to x0}f(x) limit limit value of a function  
ε epsilon represents a very small number, near zero

ε 0

e e constant / Euler's number e = 2.718281828... e = lim (1+1/x)x , x→∞
y ' derivative derivative - Leibniz's notation (3x3)' = 9x2
y '' second derivative derivative of derivative (3x3)'' = 18x
y(n) nth derivative n times derivation (3x3)(3) = 18
\frac{dy}{dx} derivative derivative - Lagrange's notation d(3x3)/dx = 9x2
\frac{d^2y}{dx^2} second derivative derivative of derivative d2(3x3)/dx2 = 18x
\frac{d^ny}{dx^n} nth derivative n times derivation  
\dot{y} time derivative derivative by time - Newton notation  
time second derivative derivative of derivative  
\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} partial derivative   ∂(x2+y2)/∂x = 2x
integral opposite to derivation  
double integral integration of function of 2 variables  
triple integral integration of function of 3 variables  
closed contour / line integral    
closed surface integral    
closed volume integral    
[a,b] closed interval [a,b] = {x | a x b}  
(a,b) open interval (a,b) = {x | a < x < b}  
i imaginary unit i ≡ √-1 z = 3 + 2i
z* complex conjugate z = a+biz*=a-bi z* = 3 + 2i
z complex conjugate z = a+biz = a-bi z = 3 + 2i
nabla / del gradient / divergence operator f (x,y,z)
vector    
unit vector    
x * y convolution y(t) = x(t) * h(t)  
Laplace transform F(s) = {f (t)}  
Fourier transform X(ω) = {f (t)}  
δ delta function    

Numeral symbols

Name European Roman Hindu Arabic Hebrew
zero 0   ٠  
one 1 I ١ א
two 2 II ٢ ב
three 3 III ٣ ג
four 4 IV ٤ ד
five 5 V ٥ ה
six 6 VI ٦ ו
seven 7 VII ٧ ז
eight 8 VIII ٨ ח
nine 9 IX ٩ ט
ten 10 X ١٠ י
eleven 11 XI ١١ יא
twelve 12 XII ١٢ יב
thirteen 13 XIII ١٣ יג
fourteen 14 XIV ١٤ יד
fifteen 15 XV ١٥ טו
sixteen 16 XVI ١٦ טז
seventeen 17 XVII ١٧ יז
eighteen 18 XVIII ١٨ יח
nineteen 19 XIX ١٩ יט
twenty 20 XX ٢٠ כ
thirty 30 XXX ٣٠ ל
fourty 40 XL ٤٠ מ
fifty 50 L ٥٠ נ
sixty 60 LX ٦٠ ס
seventy 70 LXX ٧٠ ע
eighty 80 LXXX ٨٠ פ
ninety 90 XC ٩٠ צ
one hundred 100 C ١٠٠ ק

 

Greek alphabet letters

Greek Symbol Greek Letter Name English Equivalent Pronunciation
Upper Case Lower Case
Α α Alpha a al-fa
Β β Beta b be-ta
Γ γ Gamma g ga-ma
Δ δ Delta d del-ta
Ε ε Epsilon e ep-si-lon
Ζ ζ Zeta z ze-ta
Η η Eta h eh-ta
Θ θ Theta th te-ta
Ι ι Iota i io-ta
Κ κ Kappa k ka-pa
Λ λ Lambda l lam-da
Μ μ Mu m m-yoo
Ν ν Nu n noo
Ξ ξ Xi x x-ee
Ο ο Omicron o o-mee-c-ron
Π π Pi p pa-yee
Ρ ρ Rho r row
Σ σ Sigma s sig-ma
Τ τ Tau t ta-oo
Υ υ Upsilon u oo-psi-lon
Φ φ Phi ph f-ee
Χ χ Chi ch kh-ee
Ψ ψ Psi ps p-see
Ω ω Omega o o-me-ga

Roman numerals

Number Roman numeral
1 I
2 II
3 III
4 IV
5 V
6 VI
7 VII
8 VIII
9 IX
10 X
11 XI
12 XII
13 XIII
14 XIV
15 XV
16 XVI
17 XVII
18 XVIII
19 XIX
20 XX
30 XXX
40 XL
50 L
60 LX
70 LXX
80 LXXX
90 XC
100 C
200 CC
300 CCC
400 CD
500 D
600 DC
700 DCC
800 DCCC
900 CM
1000 M
5000 V
10000 X
50000 L
100000 C
500000 D
1000000 M




طبقه بندی: آموزشی، دانستنی ها، دبیرستان،
برچسب ها: نماد های ریاضی، نماد ریاضی،
[ شنبه 23 مهر 1390 ] [ 10:17 ب.ظ ] [ عبداللهی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

.





Powered by WebGozar