تبلیغات
ریاضی مهربان (آموزش ریاضی)

قالب وبلاگ


ریاضی مهربان (آموزش ریاضی)
نظر سنجی
آیا با سیستم 6 - 3 - 3 آموزش و پرورش و اضافه شدن ششم ابتدایی به دوره ابتدایی موافقید ؟؟؟دلایل داشتن اضطراب در درس ریاضی و راه های غلبه بر آن که میتواند برای دانش آموزان عزیز و دبیران محترم ریاضی مفید واقع شود در ادامه مطلب.

این تصور كه استعداد ریاضی مادرزادی است یا پسرها‎ ‎نسبت به دخترها عملكرد بهتری در درس ریاضی دارند، یا درس ریاضی درس منطق است، نه‎ ‎درس خلاقیت، موجب عقب نشینی و مقابله برخی از دانش آموزان از یادگیری علم ریاضی می‎ ‎شود‎.

عوامل موثر در ایجاد اضطراب ریاضی‎ ‎
الف- عوامل محیطی

1ـ فشارهای والدین
:
بدیهی است نقش والدین در اضطراب كودكان از درس و مدرسه بسیار موثر و غیرقابل انكار‎ ‎است.

گروهی از پدر و مادرهایی كه خود در درس ریاضی ضعیف و كند بوده‌اند این احساس و‎ ‎نگرش خود را به فرزندشان نیز منتقل می‌كنند یا گروهی دیگر نیز با فشارها و توقعات‎ ‎خارج از توان فرزندشان آنان را دچار ترس و اضطراب می‌كنند‎.

2ـ ‎شیوه‎ ‎آموزش آموزگاران
:
گروهی از آموزگاران و معلمان مقطع ابتدایی بدون در نظر گرفتن‎ ‎موقعیت ذهنی- روانی دانش آموزان و میزان استعداد‌ها و توانایی‌های آنان، مسائلی‎ ‎برای حل كردن طرح می‌كنند كه از عهده بیشتر شاگردان كلاس خارج است. در این گونه‎ ‎موارد، دانش آموزان احساس بی‌كفایتی و ناتوانی می‌كنند و نسبت به استعداد و عملكرد‎ ‎خود بدبین و وازده می‌شوند‎.

3ـ ‎محتوای كتاب‌های ریاضی
:
در مواردی‎ ‎نیز محتوای كتاب و ترتیب درس‌های ریاضی به گونه‌ای است كه یادگیری مفاهیم ریاضی،‎ ‎سخت جلوه می‌كند و موجب گیجی و سردرگمی دانش آموزان می‌شود.

در چنین مواردی اگر‎ ‎آموزگار هم كمی درایت و تلاش از خود به خرج ندهد و آموزش را راحت‌تر نكند، موجب‏‎ ‎بیزاری دانش آموزان از درس ریاضی می‌شود، زیرا آنان احساس می‌كنند كه چیزی نمی‌‎فهمند‎.

4ـ ‎تجارب منفی
:
نمره‌های پایین از درس ریاضی، پیش زمینه‌های‎ ‎ذهنی، آموزگاران جدی و سختگیر، روش‌های تدریس اشتباه، توجه نكردن به مراحل رشد ذهنی‎ ‎كودكان و آزمون‌های پیچیده پی درپی، همگی می‌توانند موجب بدبینی دانش آموزان نسبت‎ ‎به درس ریاضی شوند‎.

ب - شیوه‌های اشتباه آموزش ریاضی‎ ‎


1
ـ تاكید بیش از اندازه بر به یادسپاری:
ریاضی درسی است كه بیش‎ ‎از آن كه به حفظ كردن نیاز داشته باشد، به فهمیدن و درك كردن نیاز دارد. درك قوانین‎ ‎و مفاهیم ریاضی موضوعی است كه برای تدریس این درس باید در وهله نخست مدنظر باشد‎.

2ـ ‎تاكید بر سرعت در پاسخ گویی
:
مساله حل كردن و پاسخ دادن به‎ ‎سوالات درس ریاضی نیاز به درك مساله و پرسش آموزگار دارد. پس با فشار آوردن بر دانش‎ ‎آموزان كه سریع پاسخ دهید، نمی‌توان مشكلی را حل كرد.

در این گونه موارد، دانش‎ ‎آموزی كه قدری كندتر از دیگران عمل می‌كند، احساس بی‌كفایتی و ضعف می‌كند و از‎ ‎یادگیری و درك مساله عاجز می‌ماند.

در مواردی پیش می‌آید كه آموزگاری از این كه‎ ‎درسی را چند بار تكرار كند و دانش آموزان متوجه نشوند، دچار ناكامی و سرخوردگی می‎شود. اما اگر همین آموزگار روش خود را تغییر دهد و آهسته‌تر مفاهیم ریاضی را برای‎ ‎دانش آموزان جا بیندازد، به طور حتم نتیجه بهتری خواهد گرفت‎.

3- یكنواختی و ابتكار نداشتن آموزگاران در شیوه تدریس
:
اغلب دانش آموزان دوست دارند مساله‎ ‎ها و پرسش‌های متنوع و لذت بخش را پاسخ دهند. برای مثال، آموزگار می‌تواند برای به‎ ‎فكر واداشتن دانش آموزان، آنها را در شرایط عینی روزمره زندگی قرار دهد و انتظار‎ ‎داشته باشد كه آن مساله را حل كنند. فروشگاهی خیالی با مجموعه‌ای از جنس‌ها با قیمت‎های مختلف و تجسم صحنه خرید و فروش كالا برای كودكان ابتدایی بسیار ملموس، عینی و‎ ‎قابل درك‌تر است تا مثالی دور از ذهن، كه كودك هیچ تصوری درباره آن در ذهن ندارد‎. ‎

دانش آموزان ابتدایی (به ویژه دخترها) نیاز به هرچه عینی‌تر كردن مسائل دارند.

آنها‎ ‎به دلیل رشد ذهنی شان هنوز قادر به درك مسائل انتزاعی نـیسـتند، بـرای درك مسالـه و‎ ‎آسـان سازی آن باید از روش‌های ملموس استفاده كرد‎.

4ـ ‎نداشتن درك درست از كاربرد ریاضی در زندگی
:
بدیهی است اگر دانش آموزان موارد استفاده از‎ ‎ریاضی را در زندگی روزمره بشناسند و به كار بندند، علاقه بیشتری نسبت به یادگیری‎ ‎این درس از خود نشان خواهند داد‎.

پ - عوامل فردی‎ ‎


1
ـ كاهش اعتماد به نفس:
تسلط نداشتن بر انجام چهار عمل اصلی و‎ ‎اولیه ریاضی، درك مساله و راه حل آن موجب كاهش اعتماد به نفس دانش آموز در یادگیری‎ ‎درس ریاضی می‌شود و این چرخه ضعیف (ندانستن، بی‌علاقگی و بیزاری از درس ریاضی) موجب ‎دوری گزیدن از كلیه درس‌های مرتبط با ریاضی «هندسه، ترسیم، جبر، مثلثات و غیره) در‎ ‎آینده می‌شود‎.

2ـ ‎ا حساس ضعف و كمبود
:
اغلب دانش آموزانی كه به درس‎ ‎ریاضی علاقه ندارند، از اشتباه كردن پای تخته سیاه می‌هراسند. آنها تصور می‌كنند‎ ‎اگر نتوانند پاسخ سوالی را درست جواب دهند، مورد تمسخر و خنده هم كلاسی‌هایشان قرار‎ ‎می‌گیرند.

در حالی كه آموزگار وظیفه دارد با اتخاذ روش‌های گوناگون مانع بروز این‎ ‎گونه صحنه‌ها شود‏‎.

3ـ ‎تشویق دخترها به یادگیری ریاضی
:
گروهی از‎ ‎والدین تصور می‌كنند كه دخترهایشان نیازی به یادگیری عمیق ریاضی ندارند. همان قدر‎ ‎كه بتوانند در این درس نمره قبولی بیاورند، كافی است. در حالی كه امروزه تمامی رشته‎های درسی به نوعی با ریاضی، برنامه نویسی، حل مساله، تفكر انتزاعی و شیوه استدلال‎ ‎كردن سر و كار دارند.

پس بهتر است دخترها نیز همچون پسرها به یادگیری علم ریاضی‎ ‎تشویق شوند تا امكان دسترسی به رشته‌های گوناگون را داشته باشند‎.

اضطراب ریاضی ونقش آموزگاران‎ ‎
بدیهی است‎ ‎رفتارهای پنهان و آشكار (كلامی و غیركلامی) آموزگار در بروز اضطراب دانش آموزان از‎ ‎درس ریاضی تاثیر زیادی دارد. زمانی كه آموزگار ناخودآگاه اخم می‌كند یا با جملاتی‎ ‎توهین‌آمیز و ترشرویی موجب كاهش اعتماد به نفس شاگرد می‌شود، او را از دستیابی به‎ ‎جواب نهایی پرسش یا مساله بازمی دارد‏‎.

‎در مواردی نیز، اضطراب از‎ ‎آموزش صحیح درس ریاضی به دانش آموزان موجب ضعف شیوه‌های تدریس آموزگار می‌شود و‎ ‎ریشه‌های اضطراب را در دانش آموزان به وجود می‌آورد. گروهی از آموزگاران نیز تصور‎ ‎می كنند ریاضی مقطع ابتدایی به قدری ساده است كه تمامی دانش آموزان باید آن را‎ ‎بفهمند.

در حالی كه اگر با مراحل رشد ذهنی كودكان آشنا باشند، این انتظار بی‌مورد‎ ‎را از آنها نخواهند داشت. شناخت اعداد، عددنویسی، درك بزرگ‌تر و كوچك تر، فهم عمل‎ ‎جمع و تفریق و درك مفهوم ضرب و تقسیم نخستین گام‌های آموزش ریاضی است.

در كنار آموزش‎ ‎این مفاهیم، آموزگار باید درك مساله، شیوه طرح مساله، قابل فهم بودن مساله، درك راه‎ ‎حل مساله و بیان شیوه حل مساله را نیز به دانش آموزان بیاموزد. هرچه مساله برای ‎دانش آموزان قابل فهم‌تر و ملموس‌تر باشد، یافتن راه حل مساله نیز برای آنان راحت‎‎تر خواهد بود.

هرچه آموزگار از مثال‌ها، تمرین‌ها و راهكارهای عینی‌تر استفاده كند،‎ ‎شاگردان ریاضی را شیرین‌تر، آسان‌تر و عملی‌تر خواهند یافت. آموزگاران باید به این‎ ‎نكته توجه داشته باشند كه شاگردان ابتدایی هنوز نمی‌دانند چطور باید ریاضی را یاد‎ ‎بگیرند.

به آنها یاد می‌دهند كه عملیات جمع و تفریق را حفظ كنند، در حالی كه هنوز‎ ‎مفاهیم زیربنایی (استدلال كردن) را نیاموخته‌اند. آنها برای هرچه آسان‌تر كردن‎ ‎آموزش ریاضی به دانش آموزان باید سعی كنند شیوه‌ها و روش‌های تدریس را متناسب با‎ ‎نیازهای دانش آموزان كلاس خود تغییر دهند. آنها باید ابتدا:

نسبت‎ ‎به ریاضی نگرش و دیدی مثبت و سازنده در خود و شاگردانشان ایجاد كنند. آموزگار باید‎ ‎بپذیرد كه وظیفه خطیر آموزش امری ساده و راحت نیست. كودكانی كه تا چند سال پیش هیچ‎ ‎انتظاری از آنها نمی‌رفت، به تـــدریج گام در مسیر یادگیری و آموزش گذاشته‌اند.

پیشرفت‎ ‎آنها مرحله به مرحله است. آنها ابتدا مفاهیم اولیه را باید یاد بگیرند. درك مساله‎ ‎ریاضی نیاز به تفكر دارد. اگر دانش آموزی در یكی از این مراحل دچار ضعف و كاستی‎ ‎باشد، گام‌های بعدی را با دردسر پشت سر خواهد گذاشت.

چه بسا آنچه را كه در طول سال‎‎های ابتدایی خوب نیاموخته است، تا سال‌های جوانی و بزرگسالی نیز نتواند خوب بفهمد‎.‎

در نظر داشته باشید، باورهای آموزگاران درباره درس ریاضی تاثیر شگرفی بر عقاید دانش‎ ‎آموزان می‌گذارد. اگر معلمی از تدریس ریاضی احساس فشار و ناراحتی كند، موجب انتقال‎ ‎این احساس به دانش آموزانش می‌شود. اگر هدف آموزگار كاهش استرس دانش آموزان است،‎ ‎نباید بگوید سریع جواب بده./ خیلی آسان است./ ریاضی خیلی مهم است./ مسائل را به‎ ‎تنهایی حل كن. / نه، اشتباه كردی‎.

‎در عوض باید‎ ‎بگوید:‎

اگر عجله كنی، حتماً اشتباه می‌كنی./ اگر سعی كنی تمامی ‎مساله را ذهنی حل كنی، ممكن است اشتباه كنی./سعی كن گام به گام مساله را حل كنی‎.‎

این كار باعث می‌شود كه مساله را خوب بفهمی و راه حل‌های آن را درست حدس بزنی./ ‎زمانی كه مساله را نوشتی، یك بار آن را توضیح بده‎.

‎آموزگاران باید‎ ‎بپذیرند‎:

الف- دانش آموزان با یكدیگر تفاوت دارند‎.

‎ب- هر دانش آموزی شیوه واحدی برای فكر دارد. حل یك مساله ممكن است‎ ‎روش‌های مختلفی داشته باشد. پس بهتر است به هر دانش آموزی اجازه دهند كه با شیوه‎ ‎خودش مساله را حل كند‎.

‎ج- هیچ گاه دانش آموزان را با یكدیگر مقایسه‎ ‎نكنند‎.‎
2- دانش آموزان را با درس توجیه كند. آموزگار ابتدایی باید‎ ‎سعی كند فلسفه ساده‌ای از ریاضی را برای دانش آموزانش توضیح دهد. گفت وگو و واضح‎ ‎سازی عملیات ریاضی، امكان پرس وجو‌های كلاسی، اشكال‌گیری، ارائه تمرین‌های ساده به‎ ‎پیچیده، گوشزد كردن قوانین ریاضی به دانش آموزان از جمله نكاتی است كه معلم درس‏‎ ‎ریاضی باید به آنها توجه داشته باشد‎.

‎انجام آزمون‌های كوتاه و‎ ‎متنوع می‌تواند از اضطراب ریاضی دانش آموزان بكاهد. تست‌های ساده ریاضی، حل مسائل‎ ‎آسان ریاضی، موفقیت‌های پی درپی در آزمون‌های ریاضی و پیشرفت گام به گام در درس‏‎ ‎ریاضی موجب تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان در یادگیری علم ریاضی می‌شود. پرسش‌های‎ ‎ساده‌ای كه آموزگار مطمئن است دانش آموزان پاسخ‌های آنها را می‌دانند، آزمون‌های‎ ‎هفتگی كه از بین درس‌های هفته انتخاب شده است و تمرین‌های مكرری كه صرفاً برای‎ ‎یادآوری درس‌های قبلی آورده می‌شود، نیز موجب حضور ذهن دانش آموزان در كلاس می‌شود‎.

4-‎مثـبت نـگـری را بـه دانــش آموزان بیاموزید

با پایان هر سال تحصیلی‎ ‎دانش آموزان یك سری تجارب و خاطرات خوشایند و ناخوشایند را با خود به سال تحصیلی‎ ‎جدید می‌آورند.

آموزگار درس ریاضی باید سعی كند تجارب منفی و ناخوشایندی را كه‎ ‎گروهی از دانش آموزان در خصوص درس ریاضی در ذهن دارند، فراموش كند و زمینه‌ای مثبت‎ ‎به آنها بدهد.

كاهش اضطراب ریاضی از طریق رفع اشكال و بازگشت به مفاهیم اولیه، به‎ ‎كار بستن شیوه‌های جدید آموزش، ایجاد فضایی شاد و پرانرژی، پذیرش اشتباه و خطای‎ ‎شاگردان، تشویق به پرسش‌های كلاسی و درك اشكالات دانش آموزان از جمله نكاتی است كه‎ ‎آموزگاران برای كاهش اضطراب ریاضی در میان شاگردانشان می‌توانند به كار بندند.

احساس‎ ‎خجالت و شرمساری، احساس مشتركی است كه اغلب دانش آموزانی كه نمی‌توانند پاسخ‌های‎ ‎صحیح مسائل ریاضی را بنویسند، بدان دچار می‌شوند.

آموزگاران باید آگاه باشند فرصتی‎ ‎كه برای حل مساله به دانش آموزان می‌دهند، متناسب با سختی و پیچیدگی مساله باشد‎.‎

آموزگارانی كه انتظار دارند دانش آموزان همواره جواب صحیح را به دست آورند، آنها را‎ ‎دچار اضطراب و نگرانی می‌كنند و موجب شرمساری آنها جلوی دوستان و هم كلاسی‌هایشان‎ ‎می شوند.

همین امر موجب می‌شود كه این گروه از دانش آموزان از مطرح كردن پرسش‌های‎ ‎خود سر كلاس اجتناب ورزند‎.

‎با خوش رویی و روحیه‌ای شاد تدریس‎ ‎ریاضی را آغاز كنید. آموزگارانی كه عصبانی، خسته و پرخاشگرند و با كج خلقی به دانش ‎آموزان درس می‌دهند، جوی منفی و ناخوشایند در كلاس حاكم می‌كنند كـه موجـب تـرس و‎ ‎دلـهــره دانـش آموزان می‌شود‎طبقه بندی: دانستنی ها،
[ یکشنبه 23 مرداد 1390 ] [ 05:01 ب.ظ ] [ عبداللهی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

.

Powered by WebGozar